Integritetspolicy

Konstföreningen Spiran (härefter ”Spiran” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter du lämnar genom vår webbplats. Därmed ansvarar vi för att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) EU 2016/679 som trädde i kraft inom EU 25 maj 2018.

Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Konstföreningen Spiran

Vår webbplats ägs och drivs av Konstföreningen Spiran med Organisationsnummer 802509–725 och mailadress: foreningenspiran@gmail.com.

Ordförande är Amy Wilandh, telefon 0709 200085

Behandling av personuppgifter

Syfte

De personuppgifter och den information vi samlar in om våra medlemmar (”Medlemmen”) på vår webbplats kan användas av följande anledningar:

 • Upprätthålla kommunikation och administrera föreningen
 • Administration runt medlemskap och betalning av årsavgift och aktivitetsavgifter.
 • Information om föreningen, årsmöte och utlottning av inköpta verk.
 • Hantera anmälningar till aktiviteter ordnade genom Spiran eller till att förmedla information om andra aktiviteter där Medlemmen kan välja att delta, tex teaterföreställningar.
 • Kommunicera runt kulturhändelser, dit även Spirans aktiviteter hör.

Spiran och cookies

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en temporär cookie i din webbläsare förutsatt att du har accepterat den. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du som medlem loggar in kommer vi att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Konfidentialitet

De som kan få tillgång till dina personuppgifter är medlemmar i Spirans styrelse samt de externa parter Spiran anlitar i samband med aktiviteter. Med externa parter menar vi restauranger, konstnärer, gallerier, hotell etc och oftast rör det sig om närvaro eller bokningslistor.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Inlägg på webbplatsen kan innehålla inbäddat material (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser kan bete sig på precis samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Lagring

De kriterier som används för att avgöra hur länge det är nödvändigt att dina personuppgifter lagras är:

 • för att upprätthålla och administrera ditt medlemskap i Spiran,
 • dina uppgifter kommer inte att uppdateras eller användas aktivt efter utträde ur Spiran men vi behåller dem i syfte att hålla en historik över före detta medlemmar.

Dina uppgifter

För Medlem som registrerar sig på webbplatsen sparar vi de personuppgifter som anges i användarprofilen. Medlemmen kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att man inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

För att på ett relevant sätt kunna hantera ditt medlemskap lagrar vi följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress / Mailadress
 • Telefonnummer (ej obligatoriskt)
 • Betald årsavgift i syfte att avgöra medlemskap och rätt att deltaga i konstlotteriet
 • Vinststatistik i syfte att bedöma om Medlem skall ingå i ”Tröstlotteriet”
 • Anmälningslistor till aktiviteter och resor (kan inkludera känd allergi)
 • Teaterlistan med medlemmar som accepterat att få utskick om special-visningar
 • Om du är medlem, har någon befattning i föreningen eller är hedersmedlem
 • Medlem som eventuell kontaktperson till person på föreningens väntelista

Dina rättigheter över din data

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Spiran behandlar om dig, liksom om omfattningen av och syftet med denna behandling. Spiran är skyldigt att på begäran, kostnadsfritt en gång per kalenderår, tillhandahålla sådan information.

Enligt lag har du som Medlem rätt att begära att Spiran tar bort personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran omfattar inte de uppgifter som är nödvändiga att spara av administrativa eller legala skäl eller om Spiran anser att samtliga uppgifter vi sparar är nödvändiga för att på ett bra sätt administrera föreningen och dess verksamhet.

Vid utträde kan du begära att dina uppgifter tas bort ur vår medlemshistorik.

Du kan närsomhelst begära att vi rättar din personliga information i våra nuvarande register alternativt korrigera den själv på webbplatsen. Vid behov vänligen meddela oss om dina önskemål genom att kontakta oss på ett av de sätt som anges under rubriken ”Vilka vi är” ovan.