Om oss

Konstföreningen Spiran har sitt ursprung i Föreningen Göteborgs Idun, en förening för kulturellt intresserade kvinnor bildad 1924. Föreningen tillhandahöll en lokal med tidningar, tidskrifter och uppslagsböcker där medlemmarna kunde träffas för samspråk och klubbliv. Den 31 oktober 1927 samlades i föreningslokalen ett antal engagerade kvinnor med norskfödda målarinnan Signe Hvistendahl Eriksson i spetsen, för att diskutera möjligheten att bilda en konstförening.

Med aktivt stöd av Göteborgs Konstmuseum och dess dåvarande chef professor Axel Romdahl, som kom att ingå i inköpsnämnden, bildades så konstföreningen Spiran. Från Signe Hvistendahls norsk-språkiga synpunkt var föreningen just en ’spira’ som med god vård skulle växa upp till en livskraftig planta.

I föreningens stadgar står att ändamålet är ”att väcka intresse för att stödja samtida konst” genom att ”inköpa alster av samtida konst, vilka därefter årligen skola bland föreningens medlemmar utlottas”. På 20-talet hade de blivande Göteborgskoloristerna svårt att få avsättning för sin konst och Signe, som själv gått några år på Valands målarskola tillsammans med flera av dem, önskade förbättra situationen.

Idag, nästan 100 år senare, är konstföreningen Spiran en fortsatt livskraftig förening där intresset för konsten i alla dess former och viljan att stödja samtida konstnärer delas av medlemmarna. Det årliga konstlotteriet sker på årsmötet och föreningen anordnar dessutom konstnärsträffar och korta konstresor.

Önskar du komma i kontakt med föreningen så kan du sända ett e-mail till foreningenspiran@gmail.com eller kontakta föreningens ordförande Amy Wilandh på +46709200085